Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia!

Vyplnenú prihlášku do 1.ročníka odpošlite  do 8.apríla 2022. Zároveň   vás žiadame o jej vytlačenie, podpísanie  obidvoma zákonnými zástupcami  a doručenie najneskôr do 30.apríla 2022 na riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Demandice 131. Bez vlastnoručného podpisu zákonných zástupcov nie je prihláška právoplatná.

Ďakujeme!

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: