• Hláskový snehuliak

     • Väčšia časť druháckeho učiva tvoria hlásky – samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky. Na utvrdenie učiva sa používa množstvo cvičení v pracovnom zošite či pravopisných doplňovačiek.  Aký by to bol krúžok, keby sme sa na ňom spoločne nezabavili. Vyrobili sme si hláskového snehuliaka  (veľká guľa - spoluhlásky, menšia guľa - samohlásky, ruky - dvojhlásky). Výsledkom aktivity bol úsmev na tvári, dobrý pocit z rozdelenia hlások,  a nový kamarát - snehuliak. Cieľ krúžku splnený!

    • ROZHODNUTIE
     • ROZHODNUTIE

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: V školskom roku 2022/2023 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (ďalej len „Testovanie 5“).

      Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf​​​​​​​

     • Páračky v MŠ

     • MŠ dňa 26.1.2023 v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom zorganizovala „Páračky“. Tento večer patril spomienkam a veselým príbehom. Pri páraní peria sme si zaspomínali na zvyky našich starých a prastarých mám. Ako občerstvenie nechýbal mastný chlieb s cibuľou, kukurica s makom, šišky a iné dobroty. Pozvanie prijali aj naše milé tetušky z dediny, ktoré deťom ukázali ako sa pára perie, ktorým kedysi plnili vankúše a paplóny. Ďakujeme veľmi pekne pánovi M. Verešovi, ktorý zastupoval hasičský zbor za spoluprácu. Našim tetám,  pani Príbojovej za prípravu kukurice s makom a  všetkým mamičkám, ktoré pomáhali pani učiteľkám s výzdobou ako aj všetkým mamičkám, ktoré sa postarali o pohostenie.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19.1.2023 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na Základnej škole, Saratovská 85 v Leviciach. Žiaci svoje jazykové zručnosti mohli predviesť po dlhom čase prezenčne. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, v kategórii 1A Samuel Strehovský zo 6.A a v kategórii 1B Milan Kajas z 9.A triedy. Touto cestou sa chceme obom poďakovať za reprezentáciu našej školy a srdečne GRATULUJEME Milanovi  Kajasovi, úspešnému riešiteľovi  ku krásnemu 6.miestu. Ďakujeme !

     • Vitamínov nikdy nie je dosť

     • Štvrtkové popoludnie sme si v našom ŠKD spestrili prípravou ovocného šalátu.
      Keďže máme zimné obdobie a vitamínov nie je nikdy dosť, rozhodli sme sa, že si posilníme imunitu a pripravíme si z ovocia, ktoré si deti doniesli, ovocný šalát. Pripomenuli sme si, že ovocie je dôležitou zložkou každodennej stravy, pretože obsahuje veľa vitamínov dôležitých pre náš organizmus. Hlavne teraz v zimnom, chladnom počasí je to veľmi dôležité.
      Prácu sme si rozdelili. Prváci a druháci umývali ovocie a chystali poháriky na šalát, tretiaci a štvrtáci ovocie krájali. Šalát nám všetkým chutil, až tak, že si niektorí dopriali duplu. Ďakujeme rodičom za spoluprácu pri poskytnutí ovocia.

     • "Vidieť chudobných okolo seba"

     • V mesiaci november sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže s názvom „Vidieť chudobných okolo seba“. Súťaž bola vyhlásená Diecéznym katechetickým úradom Banskobystrickej diecézy s cieľom rozvíjať povedomie úcty a pozornosti voči chudobným a bezbranným ľuďom. Žiačka 7.A triedy Katarína Kajasová  získala výrazný úspech, cenu poroty vo svojej kategórii. Výherkyňa si bola osobne prevziať cenu v Banskej Bystrici.

      Katke gratulujeme.

     • Beseda na tému prevencie závislostí na legálnych drogách

     • Na tému závislostí na legálnych drogách sme si dňa 25.1.20023 zavolali odborníkov z občianskeho združenia PRIMA, ktoré realizuje preventívne prednášky na školách v rámci celého Slovenska. Často sa stretávame s tým, že žiaci nemajú komplexné informácie o danej problematike, preto dnes naši žiaci 5.-9. ročníka absolvovali besedu na túto dôležitú tému. 

     • Svetový deň teplákov

     • Dnes sa naša škola niesla v znamení  „pohodičky“.  Všetci žiaci, vedenie školy, pani učiteľky, pani vychovávateľka i nepedagogickí zamestnanci prišli do školy v teplákoch. Takto sme si chceli pripomenúť svetový deň teplákov a vytvoriť tým príjemnú a pohodovú atmosféru.

      Už teraz sa tešíme na ďalší teplákový deň!

     • VIANOČNÉ SVIATKY

     • Najkrajšie darčeky, 

      tie nie sú v krabičkách,

      sú ukryté tam, niekde v hĺbke, v nás. 

      Skúsme si ich na Vianoce priať.

      Zabudnime na chvíľu na všetky starosti a prajme pre

      každého veľa zdravia a radosti.....

       

      Mgr. Frederika Bieleková, riaditeľka ZŠ s MŠ, Demandice 131 

                          a kolektív zamestnancov školy

    • Dôležitý oznam - chrípkové prázdniny
     • Dôležitý oznam - chrípkové prázdniny

     • Na základe odporúčania RÚVZ Levice zo dňa 16.12.2022 Vám oznamujem, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a so súhlasom zriaďovateľa mimoriadne prerušujem výchovno-vzdelávací proces (chrípkové prázdniny) na 4 dni (od 19.12.2022 do 22.12.2022). Počas chrípkových prázdnin nebude prebiehať ani dištančné vyučovanie. 

      Žiaci nastúpia do školy 09.01.2023.

       

                                                                                      Mgr. Frederika Bieleková

                                                                                             riaditeľka školy

       

     • Vianočná besiedka v MŠ

     • Napriek šíriacim sa vírusom a nízkemu počtu detí sa v našej materskej škole stretli rodičia, starí rodičia a pedagogický kolektív na vianočnej besiedke. Deti svojim krátkym programom potešili srdcia svojich rodičov i starých rodičov, zatancovali pekný tanček, zarecitovali básničky a všetkým popriali pokojné a v zdraví prežité vianočné sviatky...

      Vianoce krásne a čisté ako sneh,

      na stole nech všetkým ľuďom

      rozvoniava oblátka a med.

      Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

      všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

      Nielen na Vianoce a na Nový rok,

      ale počas všetkých dní želáme Vám

      úspešný a šťastný nový rok.

     • Vianočné pečenie

     • Vianoce sú obdobím rôznych zvykov a tradícií, ktoré si v týchto dňoch pripomíname aj so žiakmi našej školy. Žiaci si mali možnosť pod vedením pani učiteliek vyskúšať prípravu tradičných vianočných oblátok a pečenie vianočného pečiva. Upečené kolačiky všetkým veľmi chutili a ich vôňa nám navodila tú pravú vianočnú atmosféru. 

     • Envirovýzva

     • Poďme sa pustiť do spolupráce so školou v našom regióne...Dobrovoľne, s nadšením a entuziazmom. Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach pripravilo pre naše deti 2.stupňa projekt, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli dozvedieť viac o ochrane životného prostredia, a to pútavým spôsobom - interaktívne, zážitkovo a aktivizujúco. Projekt pod názvom Envirovýzva nájdete na web stránke:

       https://enviro-vyzva.mystrikingly.com/ obsahuje:

           - teoretické informácie a zaujímavosti k vybraným environmentálnym témam https://enviro-vyzva.mystrikingly.com/info-blog,

           - aktivity a výzvy, ktoré môžu žiaci plniť a zasielať nám na vyhodnotenie https://enviro-vyzva.mystrikingly.com/aktivity-a-vyzvy

      https://www.youtube.com/watch?v=8TzKs6tLj3Ihttps://www.youtube.com/watch?v=8TzKs6tLj3I

      Obsah stránky sa bude priebežne každý mesiac dopĺňať o nové témy a výzvy (textil, divoké skládky, doprava, význam zelených plôch, biodiverzita a invázne rastliny a i.). Žiaci sa do nich môžu zapojiť jednotlivo alebo aj ako celé triedy.

      Celú sériu výziev plánuje Gymnázium Andreja Vrábla ukončiť v júni prezenčne súťažou, na ktorú by pozvali najaktívnejších prispievateľov. Tí najšikovnejší by boli ocenení, ale veríme, že najhodnotnejším ocenením bude pre všetkých dobrý pocit z toho, že aktívne prispievajú k ochrane životného prostredia.

       

       

       

     • Lucia

     • Na Luciu máme zimu,

      začíname páliť strigu.

      Pierkom kúty vymetáme

      a zlých duchov vyháňame.

      Na deň sv. Lucie si  deti z materskej školy pripomenuli starodávne zvyky a riekankami i husacími pierkami vyháňali zlé sily v materskej škole i na Obecnom úrade.

     • Vianočné tvorivé dielne

     • Dňa 13.12. 2022 sa na našej škole uskutočnili vianočné tvorivé dielne so skúsenou lektorkou, kde žiaci 5.-9. ročníka mali možnosť vyskúšať kombináciu rôznych techník, v rámci ktorých vytvorili obraz s vianočnou tematikou. Podkladová vrstva obrazu sa skladala z kráľovskej cukrárskej glazúry, ktorú naniesli špachtľovaním. Následne žiaci vytvorili povrchovú štruktúru zo špeciálnej zmesi používanej pri štruktúrovanej umeleckej tvorbe. Táto štruktúra bola nanesená tiež špachtlovaním. Ústredný motív obrazov (snehuliak / vrabčiak) bol vytvorený dekupážou (servítkovou technikou), ktorú sa naučili počas tvorby. Vianočný stromček bol vytvorený kombinovanou technikou: kmeň a konáre stromu boli namaľované potravinárskou gélovou farbou a zasnežené ihličie naniesli špachtľovaním, ktoré dozdobili strieborným práškom. Na záver sme stromček dozdobili vianočnou hviezdou z cukrovej poťahovej hmoty, z rovnakej hmoty boli vytvorené aj snehové vločky. Žiaci boli veľmi šikovní, podarilo sa im vytvoriť krásny a jedinečný obraz, ktorým môžu obdariť svojich blízkych. Ďakujeme pani lektorke Art de Alma za príjemný tvorivý čas strávený s nami.

     • List Ježiškovi

     • Žiaci 2.A triedy si každodenne otvárajú svoj adventný kalendár, kde na nich čakajú rôzne úlohy. Jednou z úloh bolo: Napísať list Ježiškovi.  Ako každé dieťa, aj ony sa veľmi tešia na darčeky, ktoré si nájdu pod vianočným stromčekom. Svoje túžby a priania vyjadrili krásnymi obrázkami, ale aj jednoduchým textom. Listy  vložili do obálky a odovzdali na poštu. Teraz už len dúfať, že Ježiško ich túžby splní.

     • Školské kolo Pytagoriády

     •  

       

       

      V dňoch 7.12. a 8.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže „ Pytagoriáda.“ Naši „ PYTAGOREJCI“  sa veľmi usilovali a viacerí mali taký počet bodov, aby mohli postúpiť so svojimi výsledkami do okresného kola. Niektorým sa nepodarilo získať potrebný počet bodov, ale posnažia sa v budúcom školskom roku. Súťaž má nasledovné poravidlá. Žiaci riešia 15 úloh počas 60 minút. Ak vyriešia správne 10 úloh, pripočíta sa im 1 bod za každé ušetrené 4 minúty a postupujú do okresného kola. Dovtedy budeme spoločne veľa, veľa úloh riešiť.  ALE. Počet a zoznam pozvaných žiakov do OK z jednej školy má v plnej kompetencii OK PYT

       

      Títo žiaci postupujú do okresného kola:

       

      3. ročník      Michal Dobis           16 bodov....................... Uspešný riešiteľ

       

      4.ročník       Jakub Mráz              14 bodov....................... Uspešný riešiteľ

                            Mateo Steinsdorfer  15 bodov....................... .Uspešný riešiteľ

       

      5. ročník     Laura Dobisová        15 bodov.........................Uspešná riešiteľka

                           Tobias Alakša           14 bodov.........................Uspešný riešiteľ

       

      6. Ročník    Frederik Fülöp          16 bodov......................... Uspešný riešiteľ

                            Samuel Strehovský    14 bodov.........................Uspešný riešiteľ

                            Nikolas Pazúr             12 bodov........................ Uspešný riešiteľ

       

       

      Odfotiť sme sa nestihli, a na druhý deň už niektorí neprišli do školy kvôli chorobe. Ale iste sa Vám ukážeme.

      Naši PYtagorejci prajú všetkým VESELÉ VIANOCE A DOBRÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA.